Cantatekoor Bergen

Cantateproject najaar 2017 'Bach en Luther'

Op zondag 1 oktober 2017 wordt er een concert gegeven in de Kapelkerk te Alkmaar rond cantate
BWV 80 "Ein feste Burg ist unser Gott " van Johann Sebastian Bach. Voor dit programma streven we naar een bezetting van 8 sopranen, 8 alten, 6 tenoren en 6 bassen.

Ben je alle data beschikbaar? Geef je dan op per mail , daarna ontvang je een uitnodiging met de precieze tijd en plaats op 10 juni. De koorbijdrage bedraagt deze keer € 60,-.

Stemtest

Op zaterdag 10 juni houden we een stemtest vanaf 13.00u. Daarna stellen we het koor samen.

Bladmuziek, oefenmateriaal en koorbijdrage

De koorleden ontvangen t.z.t. de gebruikersnaam en het wachtwoord van de deelnemerspagina om de bladmuziek te downloaden. Er zijn 5 repetities gepland voor dit project. Er wordt een koorbijdrage van € 60 ,- gevraagd; over te maken voor de eerste repetitie op bankrekeningnummer NL96 RABO 0107 1397 74   t.n.v. Stichting Bachcantate Bergen, onder vermelding van ‘deelname koor’.

Schema van de repetities

Koorrepetities

De koorrepetities worden gehouden op zaterdagmiddag in het T&O gebouw, Kogendijk 42a, 1862 XE Bergen en vinden plaats op zaterdag 8 en 15 juli, en 2, 16 en 23 september 2017.

Generale repetitie

zaterdagmiddag 30 september in de Kapelkerk

Uitvoering

zondag 1 oktober 2017, 16.00 uur
Kapelkerk te Alkmaar
Kapelsteeg / hoek Laat 80