Cantatekoor Bergen

Het programma voor het jubileumconcert in 2018 isnog niet vastgesteld

Stemtest

Wordt t.z.t bekend gemaakt.

Bladmuziek, oefenmateriaal en koorbijdrage

 

Schema van de repetities

Koorrepetities

De koorrepetities worden gehouden op zaterdagmiddag in het T&O gebouw, Kogendijk 42a, 1862 XE Bergen

Generale repetitie

 

Uitvoering