Cantatekoor Bergen

Jubileumconcert najaar 2018

Om ons 12½ jubileum te vieren geven we op 3 november 2018 een feestelijk concert in zorginstelling Scorlewald in Schoorl en op 4 november 2018 in de Ruišnekerk te Bergen. Om het jubileum op bijzondere wijze te accentueren voeren we twee cantates van de afgelopen 12 ½ jaar uit.

Stemtest

Na aanmelding ( voor 28 april via email bij: dirigent@bachcantatebergen.nl) wordt u verwacht op de stemtest zaterdagmiddag 12 mei 2018 tussen 13.00u en 17.00u. Vocalcoach Liesbeth Brinkman en ik beoordelen samen de zangers en stellen na deze stemtest het koor samen. We zijn zoals altijd op zoek naar ontwikkelde stemmen en ervaren zelfstandige zangers om zo in slechts 6 repetities een evenwichtig en mooi koor te vormen.

Bladmuziek, oefenmateriaal en koorbijdrage

De koorleden ontvangen t.z.t. de gebruikersnaam en het wachtwoord van de deelnemerspagina om de bladmuziek te downloaden. Er zijn 6 repetities gepland voor dit project. Er wordt een koorbijdrage van € 60,- gevraagd; over te maken voor de eerste repetitie op bankrekeningnummer NL96 RABO 0107 1397 74   t.n.v. Stichting Bachcantate Bergen, onder vermelding van ‘deelname koor’.

Schema van de repetities en uitvoering

Koorrepetities

De koorrepetities worden gehouden op zaterdagmiddag van 15.00 tot17.00 uur in het T&O gebouw, Kogendijk 42a, 1862 XE Bergen
De repetitiedata zijn: 30 juni, 14 juli, 8 en 22 september, 6 en 20 oktober 2018.

Generale repetitie

De generale repetitie wordt gehouden op zaterdag 3 november van13.00 tot 17.00 uur in zorgcentrum Scorlewald, Valkenlaan 14 1871 AV Schoorl.

Uitvoeringen

Zaterdag 3 nov. aanvang 19.30 uur
Scorlewald, Valkenlaan 14 1871 AV Schoorl
zondag 4 nov. aanvang 15.00 uur
Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1 1861LB Bergen