Cantatekoor Bergen

18 april 2010
Cantatedienst in Middenbeemster

Het Cantatekoor Bergen zingt eenmaal per jaar een project waarin een van de kerkelijke cantates van Johann Sebastian Bach centraal staat. Meestal wordt er één uitvoering in de Kapelkerk te Alkmaar gegeven. Daarnaast zijn er incidenteel activitieten waaraan het koor meederwerking verleent..

Het koor wordt voor iedere uitvoering opnieuw als projectkoor samengesteld. Gestreefd wordt naar een bezetting van 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Toelating gebeurt in de vorm van een stemtest. . Het koor repeteert per project een aantal malen telkens op zaterdagen (in de regel eens per 14 dagen van 15.00 tot 17.00 uur). Een generale repetitie met solisten en orkest is op de zaterdagmiddag van het uitvoeringsweekend.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij de noten voor de eerste repetitie kennen. Wie mee wil zingen kan zich opgeven via e-mail aan de dirigent, of na afloop van elk project..

Project details najaar 2019

Wie mee wil zingen vindt nadere gegevens op de pagina Project Details.